Baby Friendly Initiative (BFI)

Het BFHI werd in 1991 gelanceerd door de WHO en UNICEF (United Nations Children's Fund), ter bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in en door zorginstellingen. Het BFI-programma is een vertaling van internationale beleidsafspraken naar de praktijk. De gezondheidszorg heeft daarmee een instrument om de best mogelijke zorg te verlenen in de begeleiding bij borstvoeding, de zogenaamde tien vuistregels. Ouders kunnen op basis van goede voorlichting een weloverwogen beslissing nemen hoe ze hun kind gaan voeden.  

De 10 vuistregels WHO/UNICEF

De WHO en UNICEF ontwikkelden de volgende tien vuistregels voor gezondheidsinstellingen voor het welslagen van de borstvoeding. Deze vuistregels zijn in 2018 herzien en zijn daarom momenteel alleen nog in het Engels beschikbaar. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen ervoor zorg te dragen:

Ten steps to successful breastfeeding

Critical management procedures
1a. Comply fully with the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes* and relevant World Health Assembly resolutions.
1b. Have a written infant feeding policy that is routinely communicated to staff and parents.
1c. Establish ongoing monitoring and data-management systems.
2. Ensure that staff have sufficient knowledge, competence and skills to support breastfeeding.

Key clinical practices
3. Discuss the importance and management of breastfeeding with pregnant women and their families.
4. Facilitate immediate and uninterrupted skin-to-skin contact and support mothers to initiate breastfeeding as soon as possible after birth.
5. Support mothers to initiate and maintain breastfeeding and manage common difficulties.
6. Do not provide breastfed newborns any food or fluids other than breast milk, unless medically indicated.
7. Enable mothers and their infants to remain together and to practise rooming-in 24 hours a day.
8. Support mothers to recognize and respond to their infants’ cues for feeding.
9. Counsel mothers on the use and risks of feeding bottles, teats and pacifiers.
10. Coordinate discharge so that parents and their infants have timely access to ongoing support and care.

Tot voor kort 

Instellingen die werken volgens de 10 vuistregels konden tot voor kort opgaan voor een Baby Friendly Nederland (BFN) certificaat. Het bestuur van BFN heeft besloten haar certificerings-activiteiten per 1 januari 2019 te stoppen, vanwege afnemende vraag naar (re)certificering. Kijk voor meer informatie op de website van BFN

 

*Bekijk hier de WHO code in een notendop