WHO code in een notendop

De WHO-code legt marketing en reclame voor babyvoeding aan banden met als doel een veilige en geschikte voeding voor zuigelingen. In dit artikel leggen wij de WHO-code op een korte en makkelijke manier uit.

De WHO-code legt marketing en reclame voor babyvoeding aan banden met als doel een veilige en geschikte voeding voor zuigelingen door:

  • borstvoeding te beschermen en te bevorderen
  • te zorgen dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
  • te bevorderen dat ouders voldoende en juiste voorlichting krijgen
  • richtlijnen te stellen aan de verkoop van en reclame voor babyvoeding.

 

De WHO-code is opgesteld in 1982 door vertegenwoordigers van zorgverleners, consumenten, overheden en fabrikanten van babyvoeding, en heeft de status van een internationale richtlijn. Dat betekent dat fabrikanten die de code overtreden niet gestraft kunnen worden, ook al hebben ze beloofd zich aan de code te zullen houden. Sancties zijn wel mogelijk als een land de code opneemt in zijn eigen wetgeving. Delen van de WHO-code zijn in de Nederlandse Warenwet opgenomen (zie onderstaande tabel). 

De WHO-code regelt de marketing van alle producten die verkocht worden als vervangingsmiddelen voor moedermelk. Producten die onder de code vallen zijn:

  • volledige zuigelingenvoeding
  • opvolgmelk
  • andere voedingsmiddelen voor baby’s onder de vier maanden, zoals sapjes, theeën en fruithapjes flessen en spenen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen Warenwet en WHO-code.

  WHO-code De Nederlandse Warenwet (Europese Richtlijnen)
Reclame voor moedermelk- vervangende producten (kunstvoeding, flessen, spenen, vervangende voedingsmiddelen)

Reclame gericht op voeding voor kinderen < 2 jaar niet toegestaan voor producten die onder de code vallen.

Reclame niet toegestaan als gericht op bijvoeding < 6 maanden.

Reclame niet toegestaan gericht op kinderen < 6 maanden;

Reclame wel toegestaan in gespecialiseerde bladen over babyverzorging en wetenschappelijke publicaties.

Reclame niet toegestaan als gericht voor bijvoeding op kinderen < 4 maanden

Uitdelen van proefmonsters en cadeautjes aan consumenten Niet toegestaan voor producten gericht op kinderen < 2 jaar Toegestaan voor kunstvoeding gericht op kinderen > 6 maanden
Gratis of met korting leveren van moedermelk vervangende producten (waaronder flessen en spenen) aan organisaties Niet toegestaan Toegestaan voor zuigelingen die met deze producten gevoed moeten worden; zoals bijv. gespecialiseerde dieetvoedingen

Geschenken aan medewerkers in de gezondheidszorg; 

hieronder vallen ook gratis scholingen.

Niet toegestaan Fabrikanten mogen alleen apparatuur of materialen voor voorlichting of opleiding schenken op verzoek en met de schriftelijke toestemming van de nationale autoriteit. 
Afbeeldingen van zuigelingen en andere idealiserende situaties op verpakkingen en etiketten Niet toegestaan gericht op voeding voor kinderen < 2 jaar Niet toegestaan zijn afbeeldingen van zuigelingen of andere afbeeldingen of tekst die het gebruik van zuigelingenvoeding (0-12 maanden) zou kunnen idealiseren.
Voedings- of gezondheidsclaims Geen voedings- of gezondheidsclaims toegestaan

Geen voedings- of gezondheidsclaims toegestaan

Feitelijke en wetenschappelijke informatie Toegestaan Toegestaan