Sponsoring

Welke afweging maakt u als u overweegt naar een scholing te gaan over babyvoeding? Of als u wordt gevraagd een presentatie te verzorgen over borstvoeding tijdens een congres dat een kunstvoeding fabrikant organiseert of waar proefverpakkingen worden uitgedeeld of ander promotiemateriaal aanwezig is? Of wanneer een fabrikant aanbiedt onderzoek mee te financieren? Of als u zelf een bijscholing organiseert die u wilt laten sponsoren?

De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) heeft weegpunten ontwikkeld die u kunnen helpen bewuste keuzes te maken als het gaat om sponsoring.

Lees meer

In dit geval door fabrikanten van producten die vallen onder de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding en de WHO Code (kunstvoeding, flessen, spenen). De weegpunten zijn gebaseerd op de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding en de WHO Code en juridisch getoetst. Wat in de wet staat, geldt voor iedereen en is een minimum vereiste om aan te voldoen. Daarnaast zijn er eigen morele normen om mee te nemen in uw afweging en eventuele gedragscodes van uw beroepsvereniging. Met de wettelijke kaders als vertrekpunt, maakt u aan de hand hiervan als individuele zorgverlener uiteindelijk uw eigen keuze.

De weegpunten zijn toepasbaar op situaties waarbij vooraf bekend is wat de inhoud en context van de activiteit is of waar u zelf invloed op kunt uitoefenen. Als u zich inschrijft voor een congres of scholing is het meestal vooraf niet duidelijk of sprake is van invloed van fabrikanten. Belangrijke afweging is altijd wie het congres/de scholing betaalt: u of de sponsor(en). Wees alert dat bij een gesponsord(e) congres/scholing doorgaans promotiemateriaal aanwezig is. 

Een inspirerend voorbeeld hoe je als beroepsvereniging afspraken kunt maken over het omgaan met sponsoring is de gedragscode van de KNOV.

Klik op de voor een toelichting op de beslispunten.