De Landelijke Borstvoedingsraad

Goede begeleiding door zorgverleners is cruciaal voor het welslagen van borstvoeding. De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) wil bewerkstelligen dat alle instellingen die ouder- en kindzorg bieden kwalitatief goede, toetsbare zorg rond borstvoeding verlenen.

lees meer

Samenstelling & totstandkoming

Beroepsgroepen en organisaties die met borstvoedingszorg te maken hebben zijn vertegenwoordigd in de LBR. De LBR is opgericht vanuit het Platform Borstvoeding en op initiatief van UNICEF Nederland en het Voedingscentrum.

lees meer

Nieuws

Maak een gezonde start mogelijk
Aandacht voor goede begeleiding bij borstvoeding in de Tweede Kamer

In het kader van Nationale Borstvoedingsweek hebben het Platform Borstvoeding en de Landelijke Borstvoedingsraad een petitie aangeboden aan de woordvoerders zorg in de Tweede Kamer. De petitie is de aftrap om meer aandacht te vragen voor optimale begeleiding bij het geven van borstvoeding. Lees hier meer.