Nieuws


De Landelijke Borstvoedingsraad en het Nationaal Platform Borstvoeding gaan vanaf vandaag gezamenlijk verder als Landelijke Borstvoedingsraad

Het voormalig Nationaal Platform Borstvoeding werd in 2002 opgericht met de focus op afstemming en samenwerking in het werkveld. In 2012 werd de Landelijke Borstvoedingsraad in het leven geroepen die op bestuurlijk beleidsmatig niveau het belang van borstvoeding en kwaliteit van zorg agendeert.


Lees meer

Deze website wordt binnenkort aangepast aan de nieuwe situatie. 

De Landelijke Borstvoedingsraad

Goede begeleiding door zorgverleners is cruciaal voor het welslagen van borstvoeding. De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) wil bewerkstelligen dat alle instellingen die ouder- en kindzorg bieden kwalitatief goede, toetsbare zorg rond borstvoeding verlenen.

 

lees meer