Lees hoe verschillende politieke partijen denken over borstvoeding

In aanloop naar de verkiezingen van 17 maart 2021 heeft de Landelijke Borstvoedingsraad aan alle grote partijen een voor ons zeer belangrijke vraag over borstvoeding voorgelegd. Hier lees je de reacties hierop van zes partijen.

In aanloop naar de verkiezingen van 17 maart 2021 heeft de Landelijke Borstvoedingsraad aan alle grote partijen de volgende vraag over borstvoeding voorgelegd:

Borstvoeding is essentieel voor een kansrijke start van ieder kind. Niet voor elke moeder is het geven van borstvoeding echter vanzelfsprekend. Sommige moeders hebben extra hulp nodig in de vorm van lactatiekundige ondersteuning. Als u kon kiezen, zou u dan kiezen voor:

- lactatiekundige hulp die structureel is ingebed in het basispakket van de jeugdgezondheidszorg
of
- dit overlaten aan de willekeur hoe dit regionaal is geregeld*


*op dit moment hangt het af van de gemeente of moeders hierop aanspraak kunnen maken en/of van de eigen portemonnee. Kansen om met succes borstvoeding te geven zijn dus mede afhankelijk van waar de wieg van de baby staat.

Hieronder lees je de reacties van de verschillende politieke partijen op deze vaag.


De Partij voor de Dieren heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma wat betreft borstvoeding: De overheid komt met een campagne om het geven van borstvoeding te stimuleren. De verwachte groeicurves voor baby’s passen we hierop aan, want die zijn nu gebaseerd op kunstvoeding. Werkgevers zorgen voor kolfruimtes en hier komt voldoende toezicht op. Meer onderzoek vindt plaats naar kunstvoeding zonder koemelk. Goede begeleiding en hulp van lactatiedeskundigen zijn daarbij belangrijk en horen in het basispakket.
Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren


De SGP kiest ervoor dat lactatiekundige hulp structureel is ingebed in het basispakket van de jeugdgezondheidszorg. Wij vinden het belangrijk dat vrouwen die graag borstvoeding willen geven geen drempels ervaren om hiervoor hulp te krijgen indien dat nodig is. We vinden het belangrijk dat moeders en kinderen een goede start kunnen maken!
Kees van der Staaij, SGP


Een goede begeleiding van een deskundige is van groot belang voor moeder én (de gezondheid van het) kind. Het aanbod van deze begeleiding mag niet afhankelijk zijn van (het aanbod van) de gemeente waar iemand toevallig woont. Lactatiekundige hulp moet wat de SP betreft dan ook opgenomen worden in het basispakket, zodat deze begeleiding voor alle vrouwen toegankelijk is.
Henk van Gerven, SP


Als een moeder extra steun nodig heeft bij het geven van borstvoeding, dan moet dit mogelijk zijn. Begeleiding bij geboorte en borstvoeding is in eerste instantie de taak van de verloskundige, verpleegkundige in het ziekenhuis en kraamverzorgende. Deze deskundigen zijn goed in staat om te helpen bij borstvoeding en deze zorg wordt vergoed door het basispakket. Als extra expertise nodig is, omdat er complicaties zijn bij moeder of baby, dan moet een moeder worden doorverwezen naar een lactatiekundige. Dat is in het belang van moeder en kind en kan niet afhankelijk zijn van de dikte van de portemonnee van de moeder of van gemeente waar het kind is geboren. Daarom moet deze zorg worden vanuit het basispakket worden vergoed.
GroenLinks

Sociaal economische gezondheidsverschillen beginnen al voor de geboorte. Borstvoeding is belangrijk voor een goede start, dus als vrouwen borstvoeding willen geven en daar hulp bij nodig hebben hoort dat voor ons bij goede zorg. De woonplaats mag niet bepalen of een vrouw borstvoeding kan geven; zorg bij borstvoeding behoort voor alle vrouwen toegankelijk te zijn en indien nodig vergoed te worden. Een structurele financiering ligt daarbij voor de hand.
PvdA


50PLUS heeft zich nooit uitgesproken over het onderwerp borstvoeding, wel heeft de partij moties gesteund die vragen om het inbedden van lactatiekundige hulp in de jeugdgezondheidszorg:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z18867&did=2018D50336 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z13406&did=2018D38217 
Het steunen van die moties laat zien dat 50PLUS kiest voor het structureel inbedden van lactatiekundige hulp in het basispakket van de jeugdgezondheidszorg.
50PLUS