Borstvoeding en het COVID-19 vaccin


Er momenteel nog niet veel bekend over de werking en eventuele bijwerkingen van de nieuwe Covid-19 vaccins bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Beide groepen zijn in de huidige onderzoeken nog niet meegenomen. Dit betekent echter niet dat het vaccin schadelijk is bij baby's die borstvoeding krijgen. Op basis van de huidige informatie is het namelijk niet aannemelijk dat het COVID-19 vaccin in de moedermelk terecht komt en vaccinatie daarmee dus geen bezwaar vormt tijdens de borstvoedingsperiode.

Het RIVM geeft de volgende richtlijn voor het COVID-19 vaccin en borstvoeding: “Geen Contraindicatie: borstvoeding: in de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin bij het geven van borstvoeding; het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar vormt”.

Bijna alle soorten vaccins kunnen veilig toegediend worden tijdens de borstvoedingsperiode. Bij de toediening van medicijnen en vaccinaties wordt altijd een afweging gemaakt tussen de mogelijke risico's van het middel dat wordt gegeven en het belang van de borstvoeding voor de baby (en de moeder). Via de borstvoeding krijgt een baby namelijk heel veel stoffen mee die het immuunsysteem ondersteunen, en juist die ondersteuning is heel belangrijk.

Bovendien blijkt dat na vaccinatie tegen andere virussen er binnen 5-7 dagen na toediening van het vaccin IgA antistoffen in de melk worden aangetoond. Ook bij het COVID-19 vaccin is het zeer aannemelijk dat antistoffen en T-cellen die worden aangemaakt na toediening van het vaccin in de moedermelk terecht kunnen komen. Antistoffen die in de melk terecht komen kunnen op die manier het kind beschermen tegen een infectie met COVID-19.

 

Bronnen:

1. https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals/richtlijn-uitvoering

2. https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/covid-19-vaccinaties-en-borstvoeding.htm

3. https://www.lalecheleague.nl/borstvoeding-abc/artikel/314-borstvoeding-en-covid-19-vaccin