Twee recent gepubliceerde onderzoeken over borstvoedingscijfers en redenen om te stoppen met borstvoeding


Onlangs zijn de nieuwe cijfers uit de Peiling Melkvoeding (uit 2018) gepubliceerd. Hier vallen een aantal belangrijke resultaten op:

 

  • Het startpercentage is behoorlijk gekelderd naar 69%. Daarmee zijn we terug op het niveau van de eerste peiling begin jaren 90 van de vorige eeuw.
  • Er is nog steeds een snelle daling in eerste weken tot minder dan de helft, ook dit is lager dan bij de voorgaande peilingen. De cijfers met 3 en 9 maanden zijn min of meer vergelijkbaar met eerdere peilingen.
  • Eerder geconstateerde verschillen in opleidingsniveau zijn er nog steeds, lager opgeleiden geven minder vaak borstvoeding dan hoger opgeleiden (59% vs. 76%).

In aanvulling op de cijfers is er door Kantar een onderzoek gedaan onder moeders en de redenen om te stoppen met het geven van borstvoeding. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het Ministerie van VWS. Hieruit komt naar voren dan moeders regelmatig minder lang borstvoeding geven dan zij eigenlijk zouden willen. Waarbij de sociale omgeving en de terugkeer naar werk vaak een rol spelen in het besluit te stoppen met het geven van borstvoeding.