Brief over Kansrijkse Start en de rol van lactatiekundige

Eind februari van dit jaar stuurde de Landelijke Borstvoedingsraad een brief aan Carla Dik-Faber (ChristenUnie) waarin wij onze zorgen uiten over opnemen van lactatiekundige zorg in de lokale coalities.

Hoewel we als Raad optimistisch zijn dat de lokale coalities kunnen bijdragen om de afsteming in de zorgketen te verbeteren, zij wij er met de huidige oplossing nog niet op gerust dat lactatiekundige zorg in alle gemeenten vanaf de geboorte beschikbaar is en blijft. Lees hier de brief de de Raad aan mevrouw Carla Dik-Faber stuurde.