De Landelijke Borstvoedingsraad en het Nationaal Platform Borstvoeding gaan vanaf vandaag gezamenlijk verder als Landelijke Borstvoedingsraad

Het voormalig Nationaal Platform Borstvoeding werd in 2002 opgericht met de focus op afstemming en samenwerking in het werkveld. In 2012 werd de Landelijke Borstvoedingsraad in het leven geroepen die op bestuurlijk beleidsmatig niveau het belang van borstvoeding en kwaliteit van zorg agendeert.

De Landelijke Borstvoedingsraad en het Nationaal Platform Borstvoeding gaan vanaf vandaag gezamenlijk verder als Landelijke Borstvoedingsraad

Het voormalig Nationaal Platform Borstvoeding werd in 2002 opgericht met de focus op afstemming en samenwerking in het werkveld. In 2012 werd de Landelijke Borstvoedingsraad in het leven geroepen die op bestuurlijk beleidsmatig niveau het belang van borstvoeding en kwaliteit van zorg agendeert. Vanaf vandaag zetten zij zich gezamenlijk als Landelijke Borstvoedingsraad in voor een samenleving waarin het geven van borstvoeding gewoon is.

Hester Rippen, voorzitter Landelijke Borstvoedingsraad: “Met één stem krachtig werken aan een maatschappij waarin borstvoeding normaal en voor iedereen mogelijk is.”

Karin Bemelmans, voorzitter Nationaal Platform Borstvoeding: “Samenwerken met alle organisaties om de wens van alle moeders bij het geven van borstvoeding te verwezenlijken.”


Feestelijke dag

Tijdens de feestelijke fusie waren leden van beide partijen aanwezig, maar ook belangrijke stakeholders uit het werkveld, die zich samen inzetten voor borstvoeding. De bijeenkomst opende met een korte film waarin recente cijfers omtrent borstvoeding werden uitgelicht. Het plenaire programma werd opgevolgd door drie kennistafels die in gingen op actuele onderwerpen met betrekking tot borstvoeding: vergoeding van lactatiekundige zorg, kwaliteit van zorg en het combineren van borstvoeding en werk. De kennistafels hebben de Landelijke Borstvoedingsraad interessante inzichten gegeven om in de toekomst verder mee aan de slag te gaan.