Weegpunten voor het omgaan met sponsoring zijn ontwikkeld

Zorgprofessionals die met aanstaande en jonge ouders werken, hebben ook te maken met producenten van kunstvoeding. Dat roept soms vragen op. Wat is wel en niet toelaatbaar? De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) biedt hulp met de folder ‘Weegpunten voor het omgaan met sponsoring’. “Je ziet voortaan in één oogopslag wat toegestaan is - en wat niet”, zegt Ferdinand Strijthagen, LBR-voorzitter.
Het kan voorkomen dat zorgprofessionals samenwerken met de industrie. Zij worden bijvoorbeeld uitgenodigd om presentaties te houden op gesponsorde congressen, organiseren een bijscholing die ze willen laten sponsoren en/of ontvangen gratis proefverpakkingen kunstvoeding. “Daar waarschuwen wij voor, omdat het vaak niet is toegestaan”, zegt Ferdinand Strijthagen. “Het is belangrijk om te weten wat er aan kunstvoeding te krijgen is, maar er is wel een verschil tussen informatieverstrekking en harde marketing.”
 
Individuele overweging
De Weegpuntenfolder van de LBR maakt zorgprofessionals bewust van de kaders waar zij rekening mee moeten houden bij hun overweging. De weegpunten zijn gebaseerd op de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding en de WHO Code en juridisch getoetst. Wat in de wet staat, geldt voor iedereen en is een minimum vereiste om aan te voldoen. Daarnaast zijn er eigen morele normen om mee te nemen in ieders afweging en eventuele gedragscodes van de beroepsvereniging. Met de wettelijke kaders als vertrekpunt, maken individuele zorgverleners aan de hand hiervan uiteindelijk hun eigen keuze.
 
Weegpuntenfolder bestellen
Het Voedingscentrum participeert in de Landelijke Borstvoedingsraad. De Weegpuntenfolder is via de webshop van het Voedingscentrum gratis (enkel tegen verzendkosten) te bestellen. Bestellen kan met een professionals account per bundel van vijftig folders. Zorgprofessionals die nog geen account hebben, kunnen deze aanvragen via de webshop. De Weegpuntenfolder is ook als pdf in te zien via de webshop, zowel in het Nederlands als het Engels. Meer achtergrondinformatie bij de weegpunten voor het omgaan met sponsoring kunt u hier vinden.
 
Overtreding van de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding melden
Constateert u een overtreding van de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding bij een activiteit waaraan u hebt deelgenomen, meld dit dan bij de Landelijke Borstvoedingsraad via secretariaat@borstvoedingsraad.nl. De LBR verzamelt de meldingen om het belang van handhaving van de Warenwetregeling aan te geven.