Ronde tafel conferentie WHO Code, Warenwet: wel of niet ingaan op gesponsorde verzoeken?

De LBR organiseerde op donderdag 23 mei j.l. een ronde tafel conferentie voor zorgprofessionals over het maken van een afweging om wel of niet in te gaan op gesponsorde verzoeken.

Omdat in de praktijk blijkt dat samenwerking met fabrikanten van kunstvoeding vaak dilemma’s oplevert en de WHO Code daarbij op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd, is de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) een praktische tool aan het ontwikkelen die hulp biedt bij het maken van een afweging wel of niet in te gaan op gesponsorde verzoeken. In een vroeg stadium wilde de LBR deze tool graag voorleggen aan professionals die in hun dagelijkse praktijk met dit soort afwegingen te maken hebben en gebruikmaken van hun input en ervaring. Hiertoe organiseerden wij een rondetafelconferentie op donderdag 23 mei j.l.

Wat doe je als je wordt gevraagd een presentatie te verzorgen over borstvoeding tijdens een congres dat wordt georganiseerd door een fabrikant van kunstvoeding? Of wanneer een fabrikant aanbiedt bijscholing voor je te organiseren? Dergelijke dilemma’s kwamen bij de ronde tafel conferentie aan bod en met deze input hopen we een echt praktisch en toepasbaar instrument te kunnen maken.