De Landelijke Borstvoedingsraad presenteert zich

De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) presenteert zich, tijdens deze Wereld Borstvoeding Week en de Week van de Opvoeding, met de website www.borstvoedingsraad.nl.

De LBR is opgericht om als pleitbezorger van het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)-programma van WHO/UNICEF, bij te dragen aan kwalitatief goede borstvoedingszorg in Nederland. Een belangrijke factor voor het welslagen van borstvoeding is de begeleiding door zorgverleners. Goede borstvoedingszorg draagt bij aan een betere gezondheid voor jonge kinderen en hun moeders in Nederland.

Doelstellingen LBR

Ferdinand Strijthagen, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en voorzitter van de LBR: “De ambitie van de LBR is te laten zien dat goede zorg werkt om een stijging in het aantal kinderen dat borstvoeding krijgt te realiseren. We willen bewerkstelligen dat alle instellingen die ouder- en kindzorg bieden kwalitatief goede, toetsbare zorg rond borstvoeding verlenen.”

De LBR  gaat dit doen door het BFHI-programma en onderliggende vuistregels op de agenda te zetten bij relevante partijen en stakeholders in de zorgsector en bij de overheid. Daarnaast wil de LBR het debat over de toepassing en naleving van de internationale WHO Code, voor moedermelk vervangende producten, in Nederland entameren.

Gezondheidswinst

Te weinig kinderen en moeders in Nederland profiteren van borstvoeding en de gezondheidswinst die het oplevert. In Nederland begint ruim 75% van de moeders met borstvoeding. Binnen één maand loopt dit percentage terug naar 46%. Pijn, onzekerheid en problemen met de aanlegtechniek worden genoemd als belangrijke redenen voor het stoppen met het geven van borstvoeding. Begeleiding door zorgverleners is cruciaal voor het welslagen van borstvoeding en kan net dat extra zetje geven om de borstvoeding te laten slagen. Borstvoeding is natuurlijk, maar moeder en kind moeten het wel leren. 

Professor Hans van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde en hoofd kindergeneeskunde VUmc en AMC, vertegenwoordigt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde NVK in de LBR en voegt hieraan toe: “Met het bevorderen van de keuze voor borstvoeding draag je bij aan de gezondheid van de hele Nederlandse samenleving.”

…………………………………………………………………………………………………………..

Noot voor de redactie

Kijk voor meer informatie over de LBR, de totstandkoming en de samenstelling ervan op www.borstvoedingsraad.nl. U vindt daar ook de bronnen van de in dit persbericht genoemde percentages en meer informatie over het BFHI en de WHO Code. Heeft u een vraag over/voor de Landelijke Borstvoedingsraad?

Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met de secretaris van de Landelijke Borstvoedingsraad: Mw. Karen van Drongelen (Voedingscentrum), 070-3068893 of secretariaat@borstvoedingsraad.nl