Samenstelling & totstandkoming

Samenstelling

De volgende beroepsgroepen en organisaties zijn vertegenwoordigd in de LBR:

  • Lactatiekundigen
  • Borstvoedingorganisaties
  • Kraamzorg
  • Verloskundigen
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Kinderartsen
  • Voedingscentrum
  • Stichting Zorg voor Borstvoeding
  • Stichting Kind en Ziekenhuis
  • UNICEF Nederland

Namens deze beroepsgroepen en organisaties hebben de volgende personen zitting in de Landelijke Borstvoedingsraad:

Borstvoeding: het onderwerp is met emoties omgeven. Geregeld ontstaat een verbeten sfeer, met felle voorstanders en met een groep die vindt dat die voorstanders doordraven. Stimuleren van borstvoeding is erg belangrijk en verdient alle aandacht, maar altijd op een voor de moeder ondersteunende wijze.”
Mw. H. Rippen, directeur Kind en Ziekenhuis, voorzitter LBR
“Als het mogelijk is om borstvoeding te geven dan heeft dat de voorkeur.  De Borstvoedingsraad zet zich in om de omstandigheden hiervoor overal en altijd zo optimaal mogelijk te laten zijn.”
Mw. Drs. J. Dorscheidt, directeur Kraamzorg de Waarden, vertegenwoordigt de koepelorganisaties Actiz en BTN
“Zorg voor borstvoeding, mede door verloskundigen.”
Mw. J. Betlem, verloskundige OLVG Amsterdam, bestuurslid KNOV
“Met het bevorderen van de keuze voor borstvoeding draag je bij aan de gezondheid van de hele samenleving.”
Prof. Dr. J.B. van Goudoever, hoofd kindergeneeskunde VUMC en AMC, vertegenwoordigt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde NVK
“Borstvoeding en de begeleiding bij borstvoeding horen thuis op de landelijke, bestuurlijke agenda. Moeders stimuleren (langer) borstvoeding te geven is onvoldoende. We moeten de voorwaarden scheppen om moeder en kind de kans te geven borstvoeding op te starten en te continueren. Dit alles zonder inmenging van de industrie en met volledige naleving van de WHO-code. Daar wil ik me voor inzetten.” 
Mw. T. Roorda, Lactatiekundige Erasmus MC Rotterdam, voorzitter Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Borstvoeding is de ideale voeding voor een baby. Er zijn alternatieven als het geen optie is. Het is belangrijk dat moeders zelf de keuze maken en dat er geen enkele belemmering is om borstvoeding te geven.”
Dr. Ir. G. Feunekes, directeur Voedingscentrum
“UNICEF weet uit ervaring, in meer dan 190 landen, dat borstvoeding de belangrijkste factor is om kindersterfte te voorkomen. Bovendien vormt het de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Ook in Nederland valt nog veel gezondheidswinst te halen door te investeren in de beste start voor kinderen: borstvoeding direct na de geboorte en daarna minimaal in de eerste levensmaanden. UNICEF Nederland zet zich dan ook graag in voor de Landelijke Borstvoedingsraad om bestuurders in de zorg en bij de Nederlandse overheid ervan te overtuigen dat meer investeren in zorg voor borstvoeding hard nodig is!”.
Dhr. J.B. Wijbrandi, algemeen directeur UNICEF Nederland
“WHO-UNICEF hebben duidelijke criteria opgesteld die een raamwerk bieden voor goede zorg voor borstvoeding. Wanneer deze criteria onverkort worden toegepast, krijgen vrouwen die kiezen borstvoeding te geven, de begeleiding die ze nodig hebben om hun eigen borstvoedingsdoel te behalen.”
Mw. M. Steen, directeur zorg voor Borstvoeding Certificering

Totstandkoming

Om de afstemming en samenwerking rond borstvoeding te bevorderen tussen borstvoedingorganisaties en beroepsverenigingen van zorgverleners is er het Platform Borstvoeding. Het Platform Borstvoeding ontwikkelde de Charter voor borstvoeding, met als een van de doelstellingen de kwaliteit en continuïteit van de zorg rond borstvoeding te verbeteren. Vanuit het platform en op initiatief van UNICEF Nederland en het Voedingscentrum is aangegeven dat de bestuurlijke verankering, voor wat betreft de zorg voor borstvoeding, nog mist. In dat kader is de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) opgericht.